Mobirise

BURO Voerman . .

.. helpt bedrijven met het implementeren van
privacy- en informatiebeveiliging.

BURO VOERMAN HOUDT VAN PRIVACY

Op 25 mei 2018 moet uw bedrijf voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BURO Voerman heeft diverse producten om snel met de implementatie van de AVG van start te gaan.

QUICK SCAN

Welke stappen moet uw bedrijf ondernemen om te voldoen aan de AVG?

De quick scan neemt een dagdeel in beslag. We gaan na hoe uw huidige omstandigheden aansluiten op de eisen van de AVG en informatiebeveiliging. Het is een nulmeting. Naderhand heeft u een set van actiepunten om compliancy met de AVG te bereiken.  

AWARENESS CURSUS

Welke bedreigingen wachten u op internet en wat kunt u er tegen doen?

De bewustwordingscursus neemt actuele bedreigingen op internet door en zorgt dat uw medewerkers alert zijn en als een team opereert. Voorkom onrust en schade binnen uw bedrijf.  

PRIVACY SEMINAR

Hoe wordt er in mijn bedrijf over privacy- en informatiebeveiliging gedacht?

Organiseer een seminar om privacy- en informatiebeveiliging binnen uw bedrijf op de kaart te zetten. Schep de gelegenheid om de visie van het management en de verschillende afdelingen naast elkaar te zetten. Privacy is een rekbaar begrip, bepaal het privacyomslagpunt voor uw bedrijf.  

EN VERDER ..

Hoe kan ik de AVG implementeren?

We hebben verschillende producten die we snel aan uw situatie kunnen aanpassen. Een privacyverklaring, verwerkersovereenkomsten voor verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken, procedures en beleidsdocumenten.

BURO VOERMAN HOUDT VAN STRUCTUUR

PROJECT MANAGEMENT

Accepteer dat een project onzekerheden kent. Onzekerheden over het exacte doel, het pad er heen, de tijd die het gaat kosten.

"Met de principes van agile wil ik zoveel mogelijk structuur brengen en de team spirit bevorderen. Een project moet namelijk ook heel leuk zijn om te doen." 

TECHNISCH SCHRIJVEN

Structuur voor eindgebruikers. Dat kan in de vorm van online helpsystemen, productbeschrijvingen of cursusmateriaal.

"Tijdens mijn studie psychologie ben ik aanraking gekomen met kenniselicitatie. Kenniselicitatie is een benadering om kennis van experts vast te leggen. Mijn praktische invulling daarvan is technisch schrijven." 

BURO VOERMAN HOUDT VAN SAMENWERKEN